IMPRESUM

Virtualna izložba
Frankopanski gradovi i utvrde
s područja Primorsko-goranske županije
na povijesnim fotografijama i razglednicama

 

Organizator / izdavač:
Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka
Za organizatora / izdavača: Nikolina Radić Štivić

Autorica virtualne izložbe: Margita Cvijetinović

Stručne suradnice: Tamara Mataija, Tea Perinčić, Antonella Vlaše
Priprema virtualne izložbe pomoću Wix platforme: Margita Cvijetinović
Lektorica: Mihaela Matešić

Autorice tekstova virtualne izložbe:

Margita Cvijetinović - Uz 350. godišnjicu, Frankopanski gradovi i utvrde

Tamara Mataija - Frankopanski gradovi i građevine na području Primorsko-goranske županije u knjigama domaćih autora

Tea Perinčić - Frankopanski posjedi na zemljovidima iz fundusa Muzeja

Izložba je ostvarena sredstvima Ministarstva kulture i medija RH, Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke u sklopu programa obilježavanja 350. godišnjice pogibije Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana 30. travnja 1671. u Bečkom Novom Mjestu.


© Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, 2021.

ppmhp-logo_boja.png
Putevima-bez-pozadine-crveno.png
pgz jpg.jpg
logo-min-kult-medija.jpg